Haciz Sorgulama


Haciz sorgulama nedir?

Pek çok insanı ilgilendiren ve ciddi sıkıntılara sebep olan konulardan bir tanesi haciz işlemleridir. Haciz işlemlerinde son dönemde ciddi düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu düzenlemeler ile vatandaşların hizmete erişiminin önünde ki engeller kaldırılması hedeflendi ve haciz sorgulama işlemleri için vatandaşların devlet dairelerine gitmeden de haciz işlemlerini sorgulayabilmesine imkan hazırlanmış oldu. Artık haciz işlemlerini internet  üzerinden e-haciz olarak sorgulayabilirsiniz.

Haciz uygulanmasının  temel nedenleri incelenecek olursa kişilerin veya kurumların ödemesi gereken borçları ödememeleri neticesinde alacaklı kurumun veya kişinin alması gereken tutar yetkili kişiler tarafından borçlu kişinin mal varlığına,almakta olduğu maaşların belli bir kısmına (bu tutarın belirli bir hesaplama yöntemi vardır) ve borçlunun herhangi bir belgelenmiş gelirine el koyulması şeklinde uygulanır ve alacaklı kişinin haklarını korumaya yönelik uygulanır.

Haciz uygulaması öncelikle borçlu kişiye resmi olarak borç durumunun bildirilmesi ile başlar.  İcra dairesinin yetkili kişileri borcun ödenmemesi durumunda icra uygulanacak eşyalara el koyulur bu eşyalar borcun ödeneceği belirli bir tarihe kadar saklı tutulur .Borç ödemezse icra üzerinden el koyulan eşyalar satılır ve elde edilen gelirle alacaklı kişinin alacakları ödenmeye çalışılır. Satılan eşyalar borcu ve faizini ödemeye yetmezse tekrar bir icra uygulamasına gidilir.

Elektronik haciz (e-haciz sorgulama) gelir idare başkanlığının internet sistemi üzerinden vatandaşlara sunulan bir hizmettir ve genel olarak vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye ve uygulanacak faizlerin katlanarak borçların daha da ödenemez bir hala gelmesini engellemeye yöneliktir.

 Haciz sorgulama tıklayınız

Haciz sorgulama nedir? Hakkınızda haciz işlemi olup olmadığını,haciz takip işlemlerini ve haciz sorgulamasının nasıl yapıldığını bu yazımızdan öğrenebilirsiniz